Veľkoobchodná spolupráca

 
 
 

Ponuka spolupráce pre veľkoodberateľov

Ako sa stať veľkoobchodným odberateľom?

pear's design ponúka možnosť veľkoobchodnej spolupráce. Táto spolupráca je určená výhradne právnickým osobám alebo fyzickým osobám vlastniacim živnostenský list - vykonávajúcim obchodnú činnosť vo forme maloobchodného alebo veľkoobchodného predaja.

Čo je pre to potrebné urobiť?

Zašlite kópiu Vášho živnostenského listu, prípadne výpisu z obchodného registra a obratom Vám zašleme katalóg aktuálnych produktov, veľkoobchodné podmienky a cenník.

 


V prípade záujmu o veľkoobchodnú spoluprácu s našou spoločnosťou nás kontaktujte e-mailom: info@pears-design.sk